Provoz závlahových a melioračních zařízení v okresech Břeclav a Hodonín

VIA AQUA - historie firmy

Firma Via Aqua s.r.o. byla založena v roce 1994 za účelem provozu hlavních melioračních zařízení vybudovaných v okrese Břeclav a Hodonín.

Zakládajícími členy společnosti byly tři fyzické osoby a Zemědělské družstvo Velké Bílovice. Společnost se v začátcích svého působení zabývala provozem závlahového zařízení a čerpacích stanic. Postupem času společnost rozšířila své podnikání o zemní práce, zámečnické práce a montáž závlahových přípojek.

V roce 1997 zprivatizovali závlahovou soustavu Podivín-Lužice I, II a III o celkové rozloze 5000ha na okrese Břeclav a Hodonín. Zde provozujeme 5 čerpacích stanic závlahových a podzemní trubní sítě o celkové délce 100km trubních řádů. Dále provozujeme v nájemním vztahu 2 podávající čerpací stanice o další výměře 1100ha v k.ú. Bulhary, Lednice a Sedlec.

V součastné době se podílíme na rozšiřování kapkových závlah do vinic a sadů, zejména v k.ú. Velkých Bílovic, Moravského Žižkova a Kobylí.


© 2008 Via aqua s.r.o. / webdesign: Huslík